Portalul prezinta informatii complete despre societatile specializate in domeniul securitatii la incendiu (P.S.I. - Prevenirea şi Stingerea Incendiilor): consultanta PSI | proiectarea, instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti | proiectarea, instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu | ignifugarea materialelor combustibile | verificarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu | proiectarea, instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor | efectuarea lucrarilor de termoprotectie.

Contactati societatile promovate si beneficiati de expertiza acestora in domeniul PSI!

CURSURI PSI

CURSURI PSI

Societatea FORM CONSULT SRL organizeaza urmatoarele cursuri autorizate:


Curs servant pompier


   În conformitate cu prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor art. 34, alin. (1), formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a personalului serviciilor de urgenţă voluntare sau private se realizează de centre de formare şi evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi a Ordinului M.A.I. nr. 158/2007 pentru aprobarea    Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, art. 14, alin. (5), personalul angajat trebuie să aibă calificarea necesară, conform reglementărilor în vigoare.
   Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, organizăm cursuri de formare profesională program de iniţiere  pentru ocupaţia:
CURS SERVANT POMPIER – cod C.O.R. 541104
   Cursuri atestate de Ministerul Muncii, Familiei  şi Egalităţii în Şanse şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Certificatele de absolvire sunt avizate de M.M.F.E.Ş  şi M.E.C şi recunoscute pe plan naţional.
   Cursurile sunt susţinute de lectori cu o vastă experienţă profesională în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.
   Durata cursului servant pompier – 124 ore. 33 ore de teorie şi 91 ore de practică – 16 zile lucrătoare.
   Condiţii de acces curs servant pompier:
-absolvenți de școală generală
-vârsta minimă 18 ani.
-certificat (adeverință) medicală cu specificaţia „Apt pentru ocupaţia servant pompier„
   ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE CURS SERVANT POMPIER:
-Diploma şcoală (copie);
-BI /CI (copie);
-Certificat de naştere (copie);
-Certificat de căsătorie (copie), pentru persoanele care şi-au schimbat numele.

 

Curs șef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
   Organizam curs autorizat șef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, în conformitate cu prevederile OG. nr. 129/2000, republicată în 2005, a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor art. 34, alin. 1, şi a Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată cu Legea nr.212/2006, art. 34, alin. 1 şi art. 13, alin. 6, iniţierea, calificarea, perfecţionarea sau specializarea şefilor serviciilor de urgenţă, personalului de specialitate, se realizează prin cursuri, în instituţii de învăţământ de profil. Personalul de specialitate poate fi încadrat în muncă sau în serviciu, după caz, numai după obţinerea unui certificat de competenţe profesionale.
    Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră organizăm  cursuri de formare profesională:
ŞEF SERVICIU VOLUNTAR/PRIVAT PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  – C.O.R. cod. 541901.
   Cursuri atestate de Ministerul Muncii, Familiei  şi Egalităţii în Şanse şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Certificatele de absolvire sunt avizate de M.M.F.E.Ş  şi M.E.C şi recunoscute pe plan naţional.
   Cursurile sunt susţinute de lectori cu o vastă experienţă profesională în domeniul situaţiilor de urgenţă.
   Durata cursului șef serviciu voluntar pentru situații de urgență – 120 ore (15 zile lucrătoare).
   Condiţii de acces șef serviciu voluntar pentru situații de urgență:
-absolvenţi de liceu cu/sau fără diplomă de bacalaureat.
-vârsta minimă 18 ani.
-certificat (adeverință) medicală cu specificaţia „Apt pentru ocupaţia Şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă„
   ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE CURS ȘEF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ:
-Diploma şcoală (copie);
-BI /CI (copie);
-Certificat de naştere (copie);
-Certificat de căsătorie (copie), pentru persoanele care şi-au schimbat numele.

 

Curs responsabil de mediu

 

Curs inspector protecție civilă
   Cod C.O.R. 121303. În conformitate cu prevederile art. 34, pct. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată cu Legea nr.212/2006, vă aducem la cunoştinţă că:
– Inspectorii de protecţie civilă;
– Personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul protecţiei civile, de la municipii, oraşe, comune, instituţii publice, agenţi economici, realizează iniţierea, calificarea şi perfecţionarea   prin cursuri de formare profesională, în instituţiile de profil autorizate.
   Conform art. 13, pct. (6) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată cu Legea nr.212/2006, personalul de specialitate din domeniul protecţiei civile, poate fi încadrat în muncă sau în serviciu, după caz, numai după obţinerea unui certificat de competenţe profesionale.
   Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră organizăm cursuri de formare profesională:
   Curs inspector protecţie civilă – PERFECŢIONARE – cod C.O.R. 121303.
   Cursuri atestate de Ministerul Muncii, Familiei  şi Egalităţii în Şanse şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Certificatele de absolvire sunt avizate de M.M.F.E.Ş  şi M.E.C şi recunoscute pe plan naţional.
   Cursurile sunt susţinute de lectori cu o vastă experienţă profesională în domeniul protecţiei civile.
   Durata cursului – 135 de ore – 17 zile lucrătoare
   Condiţii de acces curs inspector protecție civilă:
-absolvenţi de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat.
-vârsta minimă 18 ani.
-certificat (adeverință) medicală cu specificaţia „Apt pentru ocupaţia inspector protecție civilă„
   ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE CURS INSPECTOR PROTECȚIE CIVILĂ:
-Diploma şcoală (copie); – absolvent de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat.
-BI /CI (copie);
-Certificat de naştere (copie);
-Certificat de căsătorie (copie), pentru persoanele care şi-au schimbat numele.

 

Curs coșar
   Organizam curs coșar, în conformitate cu prevederile OG. nr. 129/2000, republicată în 2005, a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, organizăm cursuri de formare profesională astfel:
CURS COȘAR – C.O.R. cod. 713301.
   Cursuri atestate de Ministerul Muncii, Familiei  şi Egalităţii în Şanse şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Certificatele de calificare sunt avizate de M.M.F.E.Ş  şi M.E.C şi recunoscute pe plan naţional.
   Cursurile sunt susţinute de lectori cu o vastă experienţă profesională în domeniul situaţiilor de urgenţă.
   Durata cursului coșar – 360 ore.
   Persoanele interesate vor solicita cererile de înscriere la tel. nr. 0334/401286, după primirea ofertei. Cererea completată va fi trimisă prin fax la nr. 0334/401269 sau prin email la office@formconsult.ro .
   Dosarul cu actele pentru înscriere la cursul de coșar va fi depus în prima zi de curs.
   Relaţii la telefon 0334401286, 0726 181865 sau 0730 608894.
   Condiţii de acces curs coșar:
-absolvenţi de gimnaziu.
-vârsta minimă 18 ani.
-pentru exercitarea ocupaţiei se va face dovada că este apt din punct de vedere medical pentru lucrul la înălţime
   Plata se face prin virament în cont nr. RO 13 BTRL 0040 1202 G 78367XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Bacău sau RO33TREZ0615069XXX008052 deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, după începerea cursului.
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE CURS COȘAR:  
-Diploma şcoală (copie );
-BI /CI (copie );
-Certificat de naştere (copie );
-Certificat de căsătorie (copie ), pentru persoanele care şi-au schimbat numele.
-Certificat medical cu specificaţia „Apt pentru ocupaţia Coșar„
-Documentele se depun în prima zi de curs.

 

Curs cadru PSI
   Organizam curs cadru tehnic PSI, potrivit Legii 307 din 12 iulie 2006, art.12 privind apărarea împotriva incendiilor, autorităţile administraţiei publice centrale şi celelalte organe centrale de specialitate, consiliile judeţene sau locale, instituţiile publice şi operatorii economici, au obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestaţi potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul  General.
   Personalul de specialitate din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, poate fi încadrat în muncă sau în serviciu, după caz, numai după obţinerea unui certificat de competenţe profesionale.
   Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră organizăm următoarele cursuri de formare profesională :
CADRU TEHNIC  P.S.I. – cod C.O.R. 541902   
   Cursuri atestate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii în Şanse şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.  Certificatele de absolvire sunt avizate de M.M.F.E.Ş şi M.E.C. şi recunoscute pe plan naţional.
   Cursurile sunt susţinute de lectori cu o vastă experienţă în domeniul apărării împotriva incendiilor.
   Durata cursului – 136 de ore – 17 de zile lucrătoare.
   Condiţii de acces curs cadru tehnic PSI:
-absolvenţi de liceu cu/sau fără diplomă de bacalaureat.
-vârsta minimă 18 ani.
-certificat (adeverință) medicală cu specificaţia „Apt pentru ocupaţia Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor „
   ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE CURS CADRU TEHNIC PSI:
-Diploma şcoală (copie);
-BI /CI (copie);
-Certificat de naştere (copie);
-Certificat de căsătorie (copie), pentru persoanele care şi-au schimbat numele.

 

CONTACT:
Tel fix: 0334/401286 (intre orele 07:30 - 16:30)
Fax: 0334/401269 (intre orele 07:30 - 16:30)
Tel mobil: 0730/608894
Mail: office@formconsult.ro
Form consult SRL, Bacau, Romania

 

© 2019 Copyright by psi-romania.ro