Nume:
GALVERD STING SRL - Verificarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu - SALAJ
E-mail:
gale.gavril65@gmail.com
Telefon:
0770.787.460
Telefon 2:
0745.608.238
Adresa:
Punct de lucru: Zalău, str. Maciesului, nr. 2

GALVERD STING SRL - Verificarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu - SALAJ

Persoane autorizate in conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrarilor de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera.

Detalii

   Cu o vastă experiență în domeniu și un portofoliu de clienți divers, GALVERD STING SRL este dedicată îndeplinirii cerințelor clienților noștri cu seriozitate, profesionalism și rapiditate, astfel încât să obținem rezultate optime în cele mai scurte perioade de timp.
   Oferim servicii integrate optime pentru societatea dumneavoastră.
   Datorită calității serviciilor și produselor noastre, societatea noastră s-a bucurat atât de atenția instituțiilor publice, a societatilor comerciale, cât și a persoanelor fizice.
   Suntem în permanență orientați către tendințele pieței, vizând realizarea cerințelor clienților prin oferirea unor soluții și servicii de top.

   Activitatea societații este axată pe următoarele domenii:

- Verificarea, reîncărcarea și repararea stingătoarelor de incendiu

- Vânzarea de produse noi PSI (stingătoare de toate tipurile, furtune PSI omologate, reducții, distribuitoare, țevi de refulare, cutii de hidranți interiori, pichet de incendiu cu accesoriile necesare, hidranți subterani și supraterani, echipamente de prim ajutor, echipamente de salvare și motopompe transportabile de 2 și 3 țoli)

-Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze florurate cu efect de seră

  

Pentru informații suplimentare și oferte de preț, nu ezitați să ne contactați:

Administrator Gavril Gale telefon 0770.787.460

Colaborator Ciprian Verdes 0745.608.238

Sediul: Zalău, str. Crângului, nr. 58

Punct de lucru: Zalău, str. Maciesului, nr. 2

Servicii

   Alegerea tipurilor de stingătoare de incendiu este determinată, în principal, de riscul de incendiu identificat, natura materialelor combustibile, importanța și valoarea zonelor protejate, posibilitățile de propagare a incendiului, compatibilitatea agentului de stingere cu clasele de incendiu, proprietățile dielectrice ale agentului de stingere și condițiile de temperatură ambiantă.
   În stare de utilizare, stingătoarele de incendiu trebuie menținute permanent încărcate la capacitatea nominală.
   Stingătoarele de incendiu trebuie amplasate conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor și ale dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor aprobate pentru anumite categorii de construcții, amenajări, obiective și instalațiile aferente.
   Utilizatorul stingătoarelor de incendiu este responsabil de controlul acestora la intervale de cel mult o lună.
   Controlul presupune verificarea următoarelor elemente:
a) stingătorul de incendiu este amplasat în locația stabilită prin planurile de protecție împotriva incendiilor;
b) stingătorul de incendiu este amplasat astfel încât marcajul cu tipul stingătorului de incendiu și instrucțiunile de utilizare sunt vizibile;
c) accesul la stingătorul de incendiu nu este blocat;
d) locul de amplasare a stingătorului de incendiu este marcat;
e) presiunea indicată de manometru este în intervalul nominal marcat de producător;
f) existența și integritatea sigiliilor;
g) starea de încărcare a stingătorului de incendiu, prin ridicare;
h) compatibilitatea de utilizare a stingătorului de incendiu cu posibilele focare din spațiul protejat;
i) încadrarea în termenele de verificare/reîncărcare menționate pe etichetă, după caz.

 

Verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu

 

   Verificarea, reîncărcarea și repararea stingătoarelor de incendiu trebuie să se efectueze numai de către persoane autorizate în condițiile legii.
   Lucrările trebuie să se realizeze în conformitate cu instrucțiunile producătorului stingătorului de incendiu și trebuie să se utilizeze aceleași mijloace tehnice specifice, agentul de stingere precizat pe eticheta producătorului stingătorului de incendiu, precum și aceleași piese de schimb conform modelului certificat.
   Piesele de schimb și agenții de stingere utilizate/utilizați trebuie înscrise/înscriși de către persoanele autorizate într-un registru de evidență, întocmit în acest scop, cu menționarea codului și a producătorului acestora.
   Pe perioada de valabilitate acordată de producătorul stingătorului de incendiu, operațiunile de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor trebuie să se efectueze de către acesta sau prin persoane autorizate în condițiile legii și agreate de producător.
   Stingătoarele de incendiu se verifică anual după prima reîncărcare.
   Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu se efectuează:
a) după fiecare utilizare;
b) la expirarea perioadei de valabilitate acordate de producătorul stingătorului de incendiu;
c) la cel mult 3 ani de la ultima reîncărcare;
d) ori de câte ori se constată scăderea masei încărcăturii sub toleranța de umplere precizată în standardele aplicabile pentru stingătoarele de incendiu cu CO2, halon sau agent curat.
   Agentul de stingere utilizat la reîncărcarea stingătoarelor de incendiu trebuie să fie în termen de valabilitate pentru întreaga perioadă de garanție acordată după reîncărcare.
   Stingătoarele de incendiu retrase de la utilizare pentru verificare, reîncărcare și reparare trebuie înlocuite imediat cu stingătoare de același tip și cu performanțe de stingere și clasificare cel puțin egale.
   Persoana autorizată pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu trebuie să aplice pe fiecare stingător o etichetă care să cuprindă datele de identificare ale acesteia, luna și anul în care a fost realizată verificarea, reîncărcarea sau repararea, precum și luna și anul până la care trebuie efectuată următoarea verificare sau, după caz, reîncărcare.
   Eticheta trebuie să conțină referiri la perioada de garanție acordată pentru lucrările efectuate, respectiv pentru piesele de schimb înlocuite.
   Etichetele privind verificarea, reîncărcarea sau repararea stingătoarelor de incendiu nu vor înlocui etichetele producătorului stingătorului de incendiu și trebuie amplasate astfel încât să nu afecteze/schimbe informațiile precizate în eticheta producătorului.

 

   Verificarea stingătoarelor de incendiu


   Verificarea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operațiuni efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, cu scopul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punctul de vedere al caracteristicilor funcționale demonstrate la modelul certificat și că prezintă siguranță în exploatare.
   În urma operațiunilor de verificare, stingătoarele de incendiu trebuie să corespundă integral cu modelul certificat.
   În cazul în care în urma operațiunilor de verificare se constată existența unor defecțiuni, se procedează, după caz, la remedierea acestora conform operațiunilor de reparare sau la scoaterea din uz a stingătorului de incendiu.
   Operațiunile ce trebuie efectuate pentru verificarea unui stingător de incendiu, în funcție de tipul acestuia, sunt:
a) identificarea stingătorului;
b) verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului;
c) verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate;
d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei;
e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO2;
f) etichetarea și sigilarea stingătorului.

 

   Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu


   Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operațiuni efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, prin care un stingător de incendiu este repus în stare de funcționare în urma descărcării la utilizare, accidentală sau la termen.
   Reîncărcarea este însoțită în mod obligatoriu și de o verificare cu scopul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punctul de vedere al caracteristicilor funcționale demonstrate la modelul certificat și că prezintă siguranță în exploatare.
   În urma operațiunilor de reîncărcare, prestatorul emite o declarație de conformitate prin care declară pe propria răspundere că stingătoarele de incendiu reîncărcate corespund integral cu modelul certificat.
   În cazul în care în urma operațiunilor de reîncărcare se constată existența unor defecțiuni, se procedează, după caz, la remedierea acestora conform operațiunilor de reparare sau la scoaterea din uz a stingătorului de incendiu.
   Reîncărcarea stingătorului se face numai cu agentul de stingere original cu care a fost încărcat de producător și cu care a fost certificat.
   Pentru stingătoarele cu pulbere este interzis să se reutilizeze pulberea rămasă în urma descărcării.
   Operațiunile ce trebuie efectuate pentru reîncărcarea unui stingător de incendiu, în funcție de tipul acestuia, sunt:
a) operațiunile specifice verificarii unui stingător de incendiu;
b) depresurizarea stingătorului de incendiu, cu excepția celor presurizate în momentul utilizării;
c) demontarea stingătorului de incendiu;
d) curățarea și verificarea recipientului stingător și a fitingurilor - dispozitiv de control; ansamblu furtun și/sau pâlnii și/sau duze; ansamblu cap dispozitiv de operare;
e) încărcarea buteliei cu agent propulsor numai pentru cele presurizate în momentul utilizării;
f) reîncărcarea cu agent de stingere;
g) reasamblarea stingătorului;
h) etichetarea și sigilarea stingătorului.

 

   Repararea stingătoarelor de incendiu


   Repararea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operațiuni efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, aplicabile unui stingător la care au fost constatate defecțiuni, pentru repunerea acestuia în stare de funcționare.
   Repararea are rolul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor funcționale demonstrate la modelul certificat și că prezintă siguranță în exploatare.
   Repararea se realizează doar prin înlocuirea fitingurilor cu altele noi. Nu face obiectul reparării recipientul stingătorului. Repararea se realizează utilizând numai piese de schimb originale sau acceptate de producător ca fiind conforme cu cele înlocuite.
   În urma operațiunilor de reparare, prestatorul emite o declarație de conformitate prin care declară pe propria răspundere că stingătoarele de incendiu reparate corespund integral cu modelul certificat.
   Operațiunile realizate pentru repararea unui stingător de incendiu, în funcție de tipul acestuia, sunt:
a) operațiunile specifice verificarii unui stingător de incendiu și operațiunile specifice reîncărcarcarii unui stingător de incendiu;
b) identificarea defectelor ce trebuie înlăturate;
c) verificarea la presiune a recipientului stingătorului, a supapei și a ansamblului furtun (dacă există dispozitiv de oprire a descărcării);
d) asigurarea de piese conforme modelului certificat;
e) înlocuirea pieselor defecte;
f) reîncărcarea cu agent de stingere;
g) reasamblarea stingătorului;
h) etichetarea și sigilarea stingătorului.

 

   Scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu


   Durata de viață normată a stingătoarelor de incendiu este de 20 de ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului.
   Următoarele stingătoare de incendiu sunt considerate depășite și nu se mai admit la utilizare maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, urmând ca după această perioadă să fie casate:
a) de tip "soda acid";
b) cu spumă chimică;
c) cu clorobromometan sau tetraclorură de carbon;
d) de unică folosință mai vechi de 5 ani;
e) care funcționează prin răsturnare;
f) cu recipient din cupru sau alamă îmbinate prin sudură moale/lipire sau nituire;
g) cu recipient din oțel îmbinate prin nituire;
h) pentru care nu se mai găsesc piese originale.
   Stingătoarele de incendiu portabile și mobile considerate atipice față de standardele aplicabile, precum G1, G3, G6, P5, P10, AP10, SM10, H3, H10 se mai admit la utilizare maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, urmând ca după această perioadă să fie casate.
   Stingătoarele la care nu se poate identifica agentul de stingere original cu care au fost încărcate de către producător și certificate nu se mai admit la utilizare, urmând a fi casate.
   Stingătoarele de incendiu de unică folosință, altele decât cele cu agent curat, trebuie descărcate și scoase din uz în maximum 5 ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului.
   Stingătoarele de incendiu de unică folosință cu agent curat trebuie scoase din uz și trimise către un centru de reciclare pentru recuperarea agentului curat în maximum 5 ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului.

 

   Comercializam:

- stingătoare (toate tipurile)

- furtune PSI omologate

- reducții

- distribuitoare

- țevi de refulare

- cutii de hidranți interiori

- pichet de incendiu cu accesoriile necesare

- hidranți subterani și supraterani

- echipamente de prim ajutor

- echipamente de salvare

- motopompe transportabile de 2 și 3 țoli

 

Instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze florurate cu efect de seră

 

   Instalații de hidranți
   Executam instalatii de hidranti montati in interiorul cladirilor cat si exteriorul acestora. Hidrantii de incendiu interior se amplaseaza in locuri vizibile si usor accesibile in caz de incendiu, in functie de raza lor de actiune si de necesitati, in urmatoarea ordine: langa intrari in cladiri, in case de scari, in holuri sau in vestibuluri, pe coridoare, langa intrarea in incaperi si in interiorul acestora. Hidrantii de incendiu exterior pot fi subterani sau de suprafata si se amplaseaza la o distanta minimum 5m de zidul cladirilor pe care le protejeaza si la 15m de obiectivele care radiaza intens caldura in caz de incendiu.
   
Hidrantii de incendiu interiori si exteriori trebuie mentinuti permanent in stare de functionare. In acest sens societatea noastra asigura verificarea acestora de catre personal autorizat si instruit in acest scop. Verificarea acestora se face cel putin o data pe semestru conform legislatiei in vigoare.
De asemenea executam lucrări de inlocuire a componentelor defecte (robineti, racorduri fixe, etc,).

 

© 2019 Copyright by psi-romania.ro