Nume:
Verificarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu Hunedoara
E-mail:
rauladamhd@yahoo.com
E-mail 2:
raulbestcontrol@gmail.com
Telefon:
0751.956.360
Adresa:
Str. 1 Decembrie 12, Loc. Simeria, Jud. Hunedoara

Verificarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu Hunedoara

Persoane autorizate in conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrarilor de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera.

Detalii

   Politica RAUL SU CONTROL BEST pune accent pe calitatea serviciului oferit și pe satisfacția clienților. Ne-am aliniat la cerințele legislației privind managementul calității, mediului, sănătății și securității operaționale și astfel datorită unui management foarte bun al resurselor umane și materiale, serviciile prestate sunt întotdeauna la nivelul așteptat.
   Obiectivul nostru este de a oferi clienților siguranță și calitate atunci când ne aleg pentru a executa un proiect. Comunicarea directă, concisă și transparentă, personalul calificat precum și procedurile prin care urmărim ca obiectivele sa fie îndeplinite, sunt prioritățile de top în proiectarea,  planificarea și executarea tuturor lucrărilor.
  

   Oferim servicii profesionale complete, capabile să acopere toate stadiile unui proiect,  începand cu faza de proiectare, avizare, autorizare, continuând cu partea de execuție și finalizând cu asigurarea mentenanței atât pentru perioada de garanție acordată serviciilor prestate cât și postgaranție.

1.Instalarea si întreținerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
2.Instalarea si întreținerea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinți
3.Instalarea si întreținerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
4.Proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
5.Proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti
6.Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
7.Servicii de verificare, reparare și reîncărcare a stingătoarelor de incendiu. Totodată, comercializăm toată gama de stingatoare și hidranți de incendiu, echipamente de protecție, panouri de incendiu, furtunuri PSI, diverse accesorii.
8.Realizăm proiectul, obținem referatul verificatorului de proiect și întocmim documentația necesară, prevăzută de legislația în vigoare pentru obținerea avizului respectiv autorizației de securitate la incendiu.
9.Consultanță și elaborarea documentelor specifice din domeniul S.S.M. si P.S.I.

 

Pentru oferta si detalii despre serviciile noastre, nu ezitati sa ne contactati:

 

 

0751.956.360

rauladamhd@yahoo.com

raulbestcontrol@gmail.com

 

 

 

Servicii

    Verificarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incediu

   Lucrarile de verificare pot fi efectuate numai de persoane atestate si constau in :

- Demontarea completa a stingatorului, curatarea si eventual vopsirea acestuia, dupa caz;
- Verificarea functionalitatii subansamblelor componente;
- Verificarea integritatii pieselor componente;
- Inlocuirea pieselor defecte (manometre, furtune, manere, garnituri de etansare, membrane si inele, etc.);
- Verificarea rezistentei interne a recipientului stingatorului prin aplicarea de suprapresiune conform Prescriptiilor tehnice PT 5-2003 Colectia ISCIR;
- Verificarea starii calitative a agentului de stingere (pulbere/spuma) si incarcarea cu agent de stingere corespunzator;
- Verificarea starii de incarcare a buteliei cu bioxid de carbon sau azot, dupa caz;
- Sigilarea stingatorului;
- Etichetarea stingatorului cu modul de folosire, focarele de incendiu la care poate fi folosit, termenul urmatoarei verificari etc.
  

   Oferim spre comercializare o gama variata de produse PSI:


   - Stingatoare de incendiu
   - Stingatoare auto
   - Stingatoare cu pulbere
   - Stingatoare transportabile
   - Stingatoare cu CO2
   - Stingatoare cu spuma
   - Suporti Prindere
   - Echipamente protectie individuala
   - Accesorii PSI (hidranti supraterani/subterani, cutii pentru hidranti, furtun PSI, racorduri, tevi etc.)
   - Echipamente de Stingere a Incendiilor (Sisteme de stingere a incendiilor)

 

   Controlul starii de functionare a mijlocelor tehnice de P.S.I. se executa conform prevederilor cuprinse in reglementarile tehnice, normele specifice de P.S.I., precum si in instructiunile tehnice elaborate de proiectanti si/sau de producatori (furnizori). Perioada minima de verificare, incarcare si reparare a stingatoarelor de incendii este de 12 luni.

 

   Instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor

   RAUL SU CONTROL BEST deţine, conform normelor în vigoare, toate certificările necesare pentru proiectarea, instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu. Sistemele pe care le montăm sunt alcătuite din chipamente de ultimă generație de la producători importanți, astfel încât să putem oferi garanția fiabilității și siguranța în exploatare. RAUL SU CONTROL BEST își desfășoara activitatea responsabil, știind că poate să ofere toate condițiile și certificatele de siguranță în conformitate cu legea în vigoare și cu asigurarea în cazul oricăror situații care pot apărea.

   Oferim solutii precum:

 - Instalații exterioare de stingere a incendiilor cu hidranți
 - Instalații interioare de stingere a incendiilor cu hidranți
 - Instalații interioare de stingere a incendiilor cu sprinklere sau drencere
 - Sistemul canelat – soluția constructivă pentru instalațiile interioare
 - Stații de pompare incendiu

  
   Hidrantul de incendiu exterior

   Hidrantul de incendiu exterior este un dispozitiv fix cu robinet aflat în exteriorul clădirilor și racordat la conductele de distribuție a apei sub presiune, care permite alimentarea autospecialelor de pompieri în caz de incendiu, precum și stropirea străzilor sau grădinilor. În general, incintele civile și industriale sunt prevăzute cu hidranți exteriori, excepție făcând unele clădiri cu pericol redus la incendiu, care au dimensiuni și capacități mici.

 

   Hidrantul interior

   Hidrantul interior este un robinet de colț cu ventil. La intrare este prevăzut cu un filet exterior pentru racordarea la o țeavă de oțel, iar la ieșire, cu un filet care permite înșurubarea. Se va monta un racord fix cu un furtun cu țeavă de refulare, astfel încât să se permită formarea, dirijarea și împrăștierea jetului de apă asupra obiectului aflat în pericol de indendiee.

 

   Instalații interioare de stingere a incendiilor cu sprinklere sau drencere
 

   Sprinklerele au ca scop detectarea automată a începuturilor de incendiu și stingerea automată a începuturilor de incendiu, precum și semnalizarea automată a începuturilor de incendiu.

Drencerele au ca scop stingerea incendiilor cu apă dispersată în încăperi cu pericol ridicat de incendiu, în care alte sisteme de stingere nu sunt eficiente sau adecvate. Limitează şi localizează incendiile prin realizarea unor perdele de apă cu care se protejează golurile ( uşi, ferestre, scări rulante) din elementele de compartimentare împotriva incendiilor.
Răcesc suprafeţele bunurilor care pot fi afectate de căldură în caz de incendiu, prin stropirea sau acoperirea cu apă.

 

   Proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

   RAUL SU CONTROL BEST oferă servicii de proiectare a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu.
Aceste sisteme de semnalizare la incendiu au rolul de a semnala, alarma si alerta inceputul de incendiu sau a scurgerii de gaze, precum si de a limita riscul producerii pagubelor de orice natura.
   Impartite in doua categorii (sisteme conventionale de semnalizare la incendiu si sisteme adresabile de semnalizare la incendiu), sistemele de semnalizare la incendiu au in componenta lor centrala de incendiu, detectori de fum si / sau temperatura si gaz, butoane de urgenta pentru declansarea imediata a alarmei si, in final, dispozitive de avertizare acustica (sirene de interior si exterior) si optica (flash-uri).

 

 

© 2019 Copyright by psi-romania.ro