Nume:
FIRE BESTSIM CONSULTING SRL - Proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti
E-mail:
marcel_stoia@yahoo.com
E-mail 2:
office@firebestsim.ro
Telefon:
0722.454.715
Adresa:
Simeria, Str. Avram Iancu 20 - Parc Afaceri Simeria
Google+

FIRE BESTSIM CONSULTING SRL - Proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti

Persoane autorizate in conformitate cu OMAI nr.87/2010 pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti, cu exceptia celor de tip natural organizat.

Detalii

   FIRE BESTSIM CONSULTING SRL plaseaza in centrul preocuparilor sale calitatea serviciilor realizate.
   Serviciile noastre se adreseaza in principal societatilor comerciale, institutiilor publice, precum si regiilor autonome.
   In prezent, efortul nostru se concentreaza pe asigurarea unei calitati a serviciilor oferite clientilor nostri, in conditiile unor preturi optime si prin alegerea solutiilor specifice fiecarui proiect in parte.
   Firma dispune de personal calificat, personalul urmand cursuri de calificare ISCIR, precum si cursuri de specialitate efectuate de catre Inspectoratul General de Pompieri.
   Dispunem de un atelier dotat cu toate utilajele necesare pentru desfasurarea activitatilor pentru care suntem autorizati, atestat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta – Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila.

    Detinem atestat MLPAT pentru verificarea tehnica a proiectelor la cerintele de calitate Cc si Ci privind securitatea la incendiu pentru cladiri si instalatii si expertiza tehnica la cerința esențială "securitate la incendiu" pentru construcții - expert Cc.

 

Consultati lista noastra de servicii si solicitati oferta de tarife!

FIRE BESTSIM CONSULTING SRL

0722.454.715

office@firebestsim.ro

marcel_stoia@yahoo.com

 

Servicii

   Proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti

   Potrivit Normativului de siguranta la foc a constructiilor Indicativ P 118-1999, desfumarea spatiilor este necesara in urmatoarele situatii:
-Evacuarea fumului in caz de incendiu la incaperile de depozitare a materialelor si substantelor combustibile cu suprafața mai mare de 36 mp in cladiri cu o alta destinatie este obligatorie si se asigura prin dispozitive cu deschiderea automata in caz de incendiu, avand aria libera de minimum 1% din suprafata pardoselii sau cu sisteme mecanice de desfumare, corespunzator alcatuite, distribuite si dimensionate;
-In constructii de gradul l, II si III  de rezistenta la foc, de regula, iluminatul numai cu lumina artificiala in casele de scari inchise, adica fara ferestre prin care sa se asigure desfumarea direct catre exterior,  se admite daca se asigura, in caz de incendiu, evacuarea fumului din casele de scari prin dispozitive automate si cu o comanda manuala, avand sectiunea de cel putin 5% din suprafata orizontala construita a acestora, dar minimum 1 m2 si se asigura functionarea in orice moment a unui sistem de iluminat artificial;
-incaperile tampon fara lumina naturala se prevad cu dispozitive de evacuarea a fumului reprezentand minim 5% din suprafata spatiului dar nu mai putin de 1mp, amplasat la partea superioara a încaperii sau prin sistem mecanic de evacuare a fumului prin punerea in suprapresiune;
   Asigurarea evacuarii fumului din atriumuri in caz de incendiu, este obligatorie. Acesta se realizeaza prin dispozitive cu deschidere automata, care sa asigure o suprafata libera de minimum 1 % din aria celui mai mare nivel al atriumului delimitat de pereti fara a se lua in considerare cel de la parter sau prin sistem de evacuare mecanica a fumului, corespunzator alcatuit si dimensionat. In ambele situatii, la partea inferioara a atriumurilor se asigura posibilitati de admisie a aerului. Actionarile automate ale dispozitivelor de evacuare a fumului vor fi dublate de comenzi manuale dispuse la nivelul acceselor din exterior in atrium si la serviciul de pompieri. Atunci cand se asigura supravegherea permanenta a atriumului, evacuarea fumului (desfumarea) se poate actiona numai manual.

 

   Instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti

   Societatea noastra ofera servicii de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti.
   Evacuarea fumului si a gazelor fierbinti (desfumarea) este procesul de extragere din spatiile incendiate a unei parti din fumul si gazele de ardere in scopul asigurarii conditiilor de evacuare a utilizatorilor si a folosirii mijloacelor de interventie la stingere, precum si pentru evacuarea gazelor fierbinti degajate de incendiu in fazele de dezvoltare.
  

   Desfumarea se poate realiza in mod natural sau mecanic:

1) Desfumarea naturala (prin tiraj natural organizat) se realizeaza prin evacuarea fumului si introducerea de aer proaspat, direct sau prin tubulatura avand legatura direct cu exteriorul, realizata astfel ca sa asigure o eliminare satisfacatoare a fumului din spatiul respectiv;
Evacuarea naturala a fumului se poate face prin unul din urmatoarele sisteme :
-prin ferestre de desfumare in fatada;
-prin trape pe acoperia;
-prin guri de evacuarea fumului.
   Introducerea de aer proaspat (denumit si aer de compensare) se poate face prin unul din urmatoarele sisteme:
-prin ferestrele de desfumare din fatada;
-prin usile spatiului care se desfumeaza, care dau spre exterior sau spre volume ce pot fi usor aerisite;
-prin scari deschise;
-prin guri de introducere.

2) Desfumarea mecanica (prin tiraj mecanic) este asigurata prin extragerea mecanica a fumului si introducerea de aer proaspat in mod natural sau tot pe cale mecanica, cu dispozitive astfel dispuse incat sa asigure o desfumare a volumului considerat.
   Desfumarea mecanica  si dirijarea fumului se realizeza cu clapeti rezistenti la foc, voleti de desfumare, grile rezistente la foc.

 

   Proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

   Exista implementata o procedura aprobata si de catre Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, conform careia proiectarea trebuie sa aigure:
-Prelucrarea datelor despre cladire (cladirile) la care se va face proiectarea;
-Dimensionarea instalatiei si stabilirea modului de echipare a cladirii (cladirilor) cu instalatii ori sisteme de semnalizare incendiilor: sistem ori instalatie adresabila ori conventionala;
-Zonarea cladirii: zone de incendiu si zone de alarmare;
-Alegerea detectoarelor si declansatoarelor manuale, amplasarea acestora: de temperatura, de fum, combinate, punctuale ori lineare, etc.;
-Alegerea si amplasarea dispozitivelor de alarmare;
-Alegerea spatiului destinat centralei de semnalizare a incendiilor;
-Alegerea cablurilor, conditii de realizare a instalatiilor;
-Alegerea surselor de alimentare, conditii de realizare a alimentarii;
-Elaborarea memoriului tehnic si a celorlalte componente scrise si desenate ale proiectului.
   Fiind societate atestata in acest sens, putem asigura proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.

 

   Instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

   Instalatiile de detectie si semnalizare a incendiilor sunt folosite pentru echiparea cladirilor si au scopul de a asigura siguranta la incendiu, prevenirea incendiilor si interventia in timp util in caz de aparitie a acestora. Echiparea constructiilor cu instalatii de detectare si stingere a incendiilor se face in functie de categoria constructiei, de tipul acesteia, de nivelul riscului la incendiu si destinatia cladirii.
   Societatea noastra asigura serviciile de Instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu pe raza judetului Hunedoara.

 

    Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor

   Incendiul este posibil doar in prezenta materialelor carburante si a oxigenului, peste temperatura de aprindere (triunghiul focului). Un incendiu poate fi lichidat fie prin indepartarea materialelor carburante din zona de ardere, fie prin reducerea cantitatii de caldura sau oxigen pana sub limitele la care reactia de oxidare inceteaza. Reducerea in zona de ardere a cantitatii de caldura sau oxigen este actiunea principala a instalatiilor de stingere a incendiilor si sta la baza proiectarii instalatiilor si sistemelor de stingere a incendiilor.
   Fiind societate atestata in acest sens, putem asigura proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiior, respectand atat legislatia romaneasca, cat si pe cea internationala.

 

   Instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor

   In conformitate cu art. 28.3 din Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere, indicativ P118/2-2013, verificarea instalatiilor de stingere incendii (hidranti interiori/exteriori) se efectueaza cel putin semestrial.
   Prin urmare, societatea noastra, autorizata de catre IGSU in efectuarea lucrarilor de verificare si intretinere a sistemelor de stingere a incendiilor (hidranti interiori, exteriori, sprinklere etc.) va sta la dispozitie pentru incheierea unor contracte in acest sens.
   Lucrarile de verificare si intretinere constau in urmatoarele operatii:
-verificare robinet hidrant si racord furtun (daca sunt defecte);
-verificare garnituri (daca sunt deteriorate, defecte sau lipsesc);
-verificare robineti (daca exista scurgeri);
-verificare furtun de refulare (daca e deteriorat);
-verificare teava de refulare;
-verificare cutie hidrant interior;
-verificare cutie de protectie pentru hidrantii exteriori;
-verificare existenta marcaj;
-verificarea la presiune a intregii instalatii cu echipament mobil.
   La terminarea lucrarii, se va pune la dispozitia beneficiarului buletinul de verificare al instalatiei.

 

   Verificarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incediu

   Lucrarile de verificare pot fi efectuate numai de persoane atestate si constau in :
-Demontarea completa a stingatorului, curatarea si eventual vopsirea acestuia, dupa caz;
-Verificarea functionalitatii subansamblelor componente;
-Verificarea integritatii pieselor componente;
-Inlocuirea pieselor defecte (manometre, furtune, manere, garnituri de etansare, membrane si inele, etc.);
-Verificarea rezistentei interne a recipientului stingatorului prin aplicarea de suprapresiune conform Prescriptiilor tehnice PT 5-2003 Colectia ISCIR;
-Verificarea starii calitative a agentului de stingere (pulbere/spuma) si incarcarea cu agent de stingere corespunzator;
-Verificarea starii de incarcare a buteliei cu bioxid de carbon sau azot, dupa caz;
-Sigilarea stingatorului;
-Etichetarea stingatorului cu modul de folosire, focarele de incendiu la care poate fi folosit, termenul urmatoarei verificari etc.
   Controlul starii de functionare a mijlocelor tehnice de P.S.I. se executa conform prevederilor cuprinse in reglementarile tehnice, normele specifice de P.S.I., precum si in instructiunile tehnice elaborate de proiectanti si/sau de producatori (furnizori). Perioada minima de verificare, incarcare si reparare a stingatoarelor de incendii este de 12 luni.

 

   Verificator de proiecte atestat Cc si Ci privind securitatea la incendiu pentru cladiri si expertiza tehnica la cerința esențială securitate la incendiu pentru construcții

    Verificarea documentatiilor este necesara in scopul respectarii prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si a normativelor de proiectare specifice pentru fiecare tip de proiect, in domeniul securitatii la incendiu pentru constructii si instalatii.

   Proiectarea clădirilor la cerința fundamentală securitatea la incendiu reprezintă responsabilitatea tuturor proiectanților, executanților și investitorilor și verificarea se realizează printr-un verificator incendiu. Acest lucru presupune luarea de măsuri pasive și active prin care efectele unui eventual incendiu să fie reduse până aproape de zero.

   Măsurile pasive se referă la elementele de compartimentare și structurale, măsurile active se referă în general la instalațiile cu rol în securitatea la incendiu care se acționează automat, fără a fi necesară intervenția oamenilor.
 

   Scenariul de securitate la incendiu este necesar pentru obținerea avizului de securitate la incendiu, în faza de proiectare și a autorizației de securitate la incendiu , în faza de utilizare, post-execuție.

 

   Contactați-ne!

- Verificare la cerința esențială securitate la incendiu Cc+Ci
- Expertiză tehnică la cerința esențială securitate la incendiu pentru construcții
- Scenarii de securitate la incendiu
- Consultanță tehnică de specialitate în domeniul securității la incendiu
- Întocmirea dosarului în vederea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu la ISU
- Planuri de evacuare

 

   Consultanta P.S.I.

   Deoarece ne dorim ca afacerile colaboratorilor nostri sa fie bine protejate, serviciile noastre de P.S.I. respecta Legislatia în vigoare si sunt complementare cu serviciile de SSM si Protectia Mediului.

   Serviciile PSI includ:

Documentatie:
-Intocmirea documentatie de PSI conform Legii 307/2006 si a Normelor Generale de Aparare Impotriva Incendiilor;
-Intocmirea de instructiuni proprii specifice pentru Prevenire si Stingerea de Incendii;
-Propunerea de achizitii a echipamentelor de prima interventie necesara unitatii pentru Prevenirea si Stingerea de Incendii;
-Propunerea de decizii privind Prevenirea si Stingerea de Incendii la nivelul unitatii;
-Organizarea Apararii Impotriva Incendiilor;
-Elaborarea documentelor tehnice de lucru si a instructiunilor proprii in domeniul Prevenirii si Stingerii de Incendii;
-Stabilirea riscurilor de incendiu, respectiv a masurilor tehnice si organizatorice de aparare impotriva acestora;
-Aducerea la cunostinta a modificarilor legislative aparute in domeniul Prevenirii si Stingerii de Incendii;
-Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unitatii;
-Elaborarea de tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii instruirilor periodice, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul Prevenirii si Stingerii de Incendii, si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite.
   Costul documentatiei se achita o singura data, la semnarea Contractului de Prestari Servicii, si difera in functie de gradul de complexitate al lucrarii.

Asistenta:
-Oferirea de consultanta legislativa;
-Instruirea introductiv generala P.S.I. noilor angajati;
-Efectuarea instructajului periodic P.S.I.;
-Efectuarea instructajului periodic suplimentar P.S.I.;
-Testarea cunostintelor minime P.S.I. la angajare si periodic (anual);
-Intocmirea fiselor individuale de instructaj P.S.I;
-Asistenta in completarea Fiselor de P.S.I.;
-Aducerea la indeplinirea masurilor dispuse de catre organele de control, cu prilejul vizitelor de control;
-Monitorizarea verificarilor periodice ale sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor;
-Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire incendii;
-Intocmirea planului P.S.I. de actiune in caz de incendiu;
-Intocmirea deciziilor specifice P.S.I.;
-Intocmirea planului P.S.I. de interventie;
-Intocmirea necesarului de mijloace tehnice P.S.I.;
-Realizarea de marcaje specifice P.S.I.;
-Asistenta pe timpul controalelor P.S.I..

Suplimentar, oferim si servicii de Protectie Civila
-Intocmirea documentatie de Protectie Civila;
-Alocarea Celulei de Urgenta;
-Instruirea salariatilor cu privire la actiunile de efectuat in caz de calamitati naturale.  

 

Pentru mai multe informatii legate Prevenirea si Stingerea Incendiilor,

contactati-ne la numerele de telefon mentionate!

© 2019 Copyright by psi-romania.ro