Nume:
Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor Iasi
E-mail:
airprojects@yahoo.com
Telefon:
0744.433.183
Website:
http://www.air-projects.ro/
Adresa:
Str. Salciilor, Nr. 25, Munic. Iasi, Jud. Iasi
Google+

Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor Iasi

Persoanele autorizate in conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrarilor de proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera.

Detalii

   Misiunea societatii AIR-PROJECTS SRL este aceea de a mentine standardul de calitate al serviciilor noastre si de a fi unul dintre principalii furnizori de solutii in domeniu.
   Ne raportam in permanenta spre nevoile clientului, ne respectam promisiunile si angajamentele atat fata de clienti cat si fata de parteneri.

 

 AIR-PROJECTS SRL  este autorizată în următoarele domenii:


- Proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu
- Proiectarea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor
- Proiectarea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti

 

 

Pentru detalii, oferte sau alte informatii nu ezitati sa ne contactati:

 

0744.433.183

airprojects@yahoo.com

 

Servicii

   Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor

   AIR-PROJECTS SRL ofera proiectare, executie si mentenanta pentru sisteme complete si integrate de instalatii automate de stingere a incendiului, pentru instalatii de detectare, semnalizare, alertare si alarmare la incendiu, proiectare, executie si mentenanta a instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti.
-proiectare/executie/remediere instalatii de stingere a incendiilor
-montaj/inlocuire hidranti interiori
-montaj/inlocuire grupuri de pompare incendiu
-montaj/inlocuire presostate, manometre, electrozi de nivel


   Firma este autorizata IGSU.

   Fiind societate atestata in acest sens, putem asigura proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiior, respectand atat legislatia romaneasca, cat si pe cea internationala.

 

   Proiectare instalatii de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti

   Desfumarea spatiilor este necesara in urmatoarele situatii:
-Evacuarea fumului in caz de incendiu la incaperile de depozitare a materialelor si substantelor combustibile cu suprafața mai mare de 36 mp in cladiri cu o alta destinatie este obligatorie si se asigura prin dispozitive cu deschiderea automata in caz de incendiu, avand aria libera de minimum 1% din suprafata pardoselii sau cu sisteme mecanice de desfumare, corespunzator alcatuite, distribuite si dimensionate;
-In constructii de gradul l, II si III  de rezistenta la foc, de regula, iluminatul numai cu lumina artificiala in casele de scari inchise, adica fara ferestre prin care sa se asigure desfumarea direct catre exterior,  se admite daca se asigura, in caz de incendiu, evacuarea fumului din casele de scari prin dispozitive automate si cu o comanda manuala, avand sectiunea de cel putin 5% din suprafata orizontala construita a acestora, dar minimum 1 m2 si se asigura functionarea in orice moment a unui sistem de iluminat artificial;
-incaperile tampon fara lumina naturala se prevad cu dispozitive de evacuarea a fumului reprezentand minim 5% din suprafata spatiului dar nu mai putin de 1mp, amplasat la partea superioara a încaperii sau prin sistem mecanic de evacuare a fumului prin punerea in suprapresiune;
   Asigurarea evacuarii fumului din atriumuri in caz de incendiu, este obligatorie. Acesta se realizeaza prin dispozitive cu deschidere automata, care sa asigure o suprafata libera de minimum 1 % din aria celui mai mare nivel al atriumului delimitat de pereti fara a se lua in considerare cel de la parter sau prin sistem de evacuare mecanica a fumului, corespunzator alcatuit si dimensionat. In ambele situatii, la partea inferioara a atriumurilor se asigura posibilitati de admisie a aerului. Actionarile automate ale dispozitivelor de evacuare a fumului vor fi dublate de comenzi manuale dispuse la nivelul acceselor din exterior in atrium si la serviciul de pompieri. Atunci cand se asigura supravegherea permanenta a atriumului, evacuarea fumului (desfumarea) se poate actiona numai manual.

Desfumarea se poate realiza în mod natural sau mecanic:

1) Desfumarea naturală (prin tiraj natural organizat) se realizează prin evacuarea fumului și introducerea de aer proaspăt, direct sau prin tubulatură având legătură direct cu exteriorul, realizată astfel ca să asigure o eliminare satisfăcătoare a fumului din spațiul respectiv;

   Evacuarea naturală a fumului se poate face prin unul din următoarele sisteme :

    - prin ferestre de desfumare în fațadă
    - prin trape pe acoperiș
    - prin guri de evacuarea fumului

Introducerea de aer proaspăt (denumit și aer de compensare) se poate face prin unul din următoarele sisteme:

    - prin ferestrele de desfumare din fațadă;
    - prin ușile spațiului care se desfumează, care dau spre exterior sau spre volume ce pot fi ușor aerisite
    - prin scări deschise
    - prin guri de introducere

 

2) Desfumarea mecanică (prin tiraj mecanic) este asigurată prin extragerea mecanică a fumului și introducerea de aer proaspăt în mod natural sau tot pe cale mecanică, cu dispozitive astfel dispuse încât să asigure o desfumare a volumului considerat.

   Desfumarea mecanica  și dirijarea fumului se realizeza cu clapeti rezistenti la foc, voleți de desfumare, grile rezistente la foc.
 

   Tipuri trape de fum

  •     Trapa de fum electrica – are ca mecanism de deschidere un actuator electric  alimentat la 24V.
  •     Trapa de fum pneumatica – are mecanism de deschidere un piston pneumatic ce este acționat cu gaz (CO2). Deschiderea se poate realiza cu impuls pneumatic, prin traseu teava de cupru si butelie CO sau/si cu impuls electric (24V).
  •     Trapa de fum pirotehnica – are mecanismul de deschidere un ax metalic introdus într-o teacă la baza căreia este montată o încărcătură explozibilă. Deschiderea se poate realiza cu impuls pneumatic, prin traseu teava de cupru si butelie CO sau/si cu impuls electric (24V).
  •     Trapa de fum mecanica – are mecanismul de deschidere format dintr-un tandem de 2 sau 3  resorturi (telescoape) oleo-pneumatice – comprimare cu gaz. Deschiderea se poate realiza cu impuls pneumatic, prin traseu teava de cupru si butelie CO sau/si cu impuls electric (24V).

 

   Proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu


   Proiectarea trebuie sa aigure:
- Prelucrarea datelor despre cladire (cladirile) la care se va face proiectarea;
- Dimensionarea instalatiei si stabilirea modului de echipare a cladirii (cladirilor) cu instalatii ori sisteme de semnalizare incendiilor: sistem ori instalatie adresabila ori conventionala;
- Zonarea cladirii: zone de incendiu si zone de alarmare;
- Alegerea detectoarelor si declansatoarelor manuale, amplasarea acestora: de temperatura, de fum, combinate, punctuale ori lineare, etc.;
- Alegerea si amplasarea dispozitivelor de alarmare;
- Alegerea spatiului destinat centralei de semnalizare a incendiilor;
- Alegerea cablurilor, conditii de realizare a instalatiilor;
- Alegerea surselor de alimentare, conditii de realizare a alimentarii;
- Elaborarea memoriului tehnic si a celorlalte componente scrise si desenate ale proiectului.
   Fiind societate atestata in acest sens, putem asigura proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.

 

 

© 2019 Copyright by psi-romania.ro