Nume:
Proiectare sisteme de limitare si stingere incendii Harghita
E-mail:
info.ums.office@gmail.com
Telefon:
0736.567.212
Adresa:
JUD. HARGHITA, SAT JOSENI COM. JOSENI, STR. PRINCIPALĂ, NR.1

Proiectare sisteme de limitare si stingere incendii Harghita

Persoanele autorizate in conformitate cu OMAI nr. 87/2010 pentru efectuarea lucrarilor de proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera.

Detalii

   Cu o structura stabila si bine definita, avand propriul departament de proiectare, URBAN MINING SOLUTIONS SRL s-a afirmat printre societatile autorizate in domeniul proiectarii sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor precum si al proiectarii sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti.

   Misiunea societatii noastre este aceea de a mentine standardul de calitate al serviciilor noastre si de a fi unul dintre principalii furnizori de solutii in domeniu.
   Ne raportam in permanenta spre nevoile clientului, ne respectam promisiunile si angajamentele atat fata de clienti cat si fata de parteneri.
  Respectam cu strictete legile si reglementarile in domeniu, autoritatile statului si colaboram institutional cu acestea pentru mentinerea starii permanente de legalitate.
   Competitia cu noi insine sta la baza dezvoltarii societatii noastre, dezvoltare care implica realizarea serviciilor la cele mai inalte nivele.

   Efortul nostru se concentreaza pe asigurarea unei calitati a serviciilor oferite clientilor nostri, in conditiile unor preturi optime si prin alegerea solutiilor specifice fiecarui proiect in parte.
   Serviciile noastre se adreseaza in principal societatilor comerciale, institutiilor publice, precum si regiilor autonome.

   URBAN MINING SOLUTIONS SRL prezinta intr-o faza ulterioara un Scenariu de Securitate la Incendiu (SSI) in forma initiala (draft) prin care se mentioneaza masurile legale ce trebuie respectate din punct de vedere al securitatii la incendiu.

   Putem asigura Scenariu de securitate la incendiu conform P118-99, cu modificarile si completarile actualizate din 2013.

 

 

Pentru detalii, oferte sau alte informatii nu ezitati sa ne contactati:

 

0736.567.212 / info.ums.office@gmail.com

 

Servicii

   Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor

   Proiectare instalatii de stins incendiu cu hidranti interiori


   Conform legii, echiparea tehnică cu hidranţi de incendiu interiori se realizează la:
a) clădiri închise din categoriile de importanţă excepţională A ori deosebită B;
b) clădiri înalte;
c) clădiri foarte înalte;
d) clădiri cu săli aglomerate;
e) clădiri de învăţământ sau cultură, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
-au capacitatea maximă simultană mai mare de 200 de persoane;
-au aria construită mai mare de 600 mp şi mai mult de 2 (două) niveluri supraterane;
f) clădiri pentru turism, precum şi cele cu destinaţia de cazare a elevilor, studenţilor, sportivilor, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
-au mai mult de 50 locuri de cazare;
-au aria construită mai mare de 600 mp şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;
g) clădiri de sănătate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adăpostirea copiilor preşcolari, a bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
-au capacitatea maximă simultană mai mare de 50 de persoane;
-au volumul mai mare de 2000 mc;
h) clădiri şi spaţii (o încăpere sau mai multe încăperi, inclusiv circulaţiile lor comune) pentru comerţ cu aria desfăşurată mai mare de 600 mp;
i) clădiri administrative ori de cult, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
-au capacitatea maximă simultană mai mare de 200 de persoane;
-au aria construită mai mare de 600 mp şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;
j) clădiri de sport în care se pot afla simultan mai mult de 200 de persoane;
k) clădiri şi spaţii (o încăpere sau mai multe încăperi, inclusiv circulaţiile lor comune) de producţie şi/sau depozitare cu aria desfăşurată mai mare de 600 mp şi risc mare sau foarte mare de incendiu;
l) clădiri şi spaţii (o încăpere sau mai multe încăperi, inclusiv circulaţiile lor comune) subterane, cu excepţia locuinţelor, având aria desfăşurată mai mare de 300 mp;
m) clădiri civile, cu excepţia locuinţelor şi a celor menţionate la lit. a)-l), având aria construită mai mare de 600 mp şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;
n) parcaje supraterane închise, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
-au mai mult de 10 autoturisme;
-au peste 2 (două) niveluri;
o)parcaje supraterane deschise, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
-au mai mult de 50 de autoturisme;
-au peste 2 (două) niveluri;
p) parcaje subterane conform prevederilor reglementării tehnice specifice în vigoare.
   În vederea echipării cu hidranţi de incendiu interiori, pentru clădirile cu funcţiuni mixte se stabileşte funcţiunea civilă ori de producţie şi/sau depozitare.
Investitorii pot stabili necesitatea echipării cu hidranţi interiori de incendiu şi pentru alte tipuri de clădiri.
   În cazul clădirilor cu mai multe compartimente de incendiu, modul de echipare cu hidranţi de incendiu interiori se stabileşte pentru fiecare compartiment de incendiu în parte, iar gospodăria de apă aferentă clădirii se dimensionează astfel încât să asigure sarcina hidrodinamică necesară cea mai mare şi debitul cel mai mare.
   Nu se prevăd hidranţi de incendiu interiori atunci când apa nu este indicată ca substanţă de stingere şi când stingerea incendiului se asigură cu alte substanţe de stingere: gaze inerte, spumă, abur, pulberi, precum şi la construcţiile parter, cu destinaţia de producţie şi/sau depozitare, Ia care stingerea incendiului în interior se asigură de la hidranţii de incendiu exteriori cu debitele şi presiunile necesare, cu furtun având lungimea de maxim 40 m.

 

   Proiectare instalatii de stins incendiu cu hidranti exteriori


   Echiparea tehnică cu hidranţi exteriori se realizează la:
a) clădiri închise din categoriile de importanţă excepţională A ori deosebită B;
b) clădiri înalte;
c) clădiri foarte înalte;
d) clădiri cu săli aglomerate;
e) clădiri de sănătate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adăpostirea copiilor preşcolari, persoanelor în vârstă, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
 -au capacitatea maximă simultană mai mare de 100 de persoane;
 -au peste 2 (două) niveluri şi aria construită mai mare de 600 mp;
f) clădiri de cultură sau învăţământ, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
-au capacitatea maximă simultană mai mare de 200 de persoane;
-au mai mult de 2 (două) niveluri supraterane şi aria construită mai mare de 600 mp;
g) clădiri de sport în care se pot afla simultan mai mult de 300 de persoane;
h) clădiri de comerţ, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 1.250 mp;
i) clădiri administrative sau de cult, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
-au capacitatea maximă simultană mai mare de 200 de persoane;
-au mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane şi aria construită peste 600 mp;
j) clădiri pentru turism, precum şi cele cu destinaţia de cazare a elevilor, studenţilor, sportivilor, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
-au mai mult de 100 de locuri de cazare;
-cu aria construită mai mare de 600 mp şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;
k) clădiri montane sau din Delta Dunării, cu capacităţi mai mari de 150 de locuri de cazare şi mai mult de 4 (patru) niveluri supraterane;
l) clădiri de producţie şi/sau depozitare, cu risc mare sau foarte mare de incendiu şi volumul peste 3.000 mc;
m) depozite deschise pentru materiale sau substanţe combustibile, cu aria construită mai mare de 1.200 mp;
n) parcaje subterane, potrivit reglementării specifice;
o) parcaje supraterane închise, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
-au mai mult de 10 autoturisme;
-au peste 2 (două) niveluri;
p) parcaje supraterane deschise dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
-au mai mult de 50 de autoturisme;
-au peste 2 (două) niveluri;
q) clădiri civile subterane, cu excepţia locuinţelor, având aria desfăşurată mai mare de 800 mp;
r) clădiri civile, cu excepţia locuinţelor, având un volum mai mare de 10.000 mc.
   În vederea echipării cu hidranţi de incendiu exteriori, pentru clădirile cu funcţiuni mixte se stabileşte riscul de incendiu şi funcţiunea civilă ori de producţie şi/sau depozitare.

 

   Proiectare instalatii de stins incendiu cu sprinklere / drencere


   Instalatii stingere cu sprinklere sunt dispozitive sensibile la caldura, concepute pentru a reactiona la o temperatura prestabilita prin eliberarea automata a unui flux de apa pe care il repartizeaza uniform la nivelul solului. Instalatii sprinklere destinate echiparii instalatiilor fixe automate de stins incendii, avand rolul de a detecta un focar de incendiu, de a da o alarma si de a-l stinge inca de la inceput sau, cel putin, de a-l acoperi astfel incat stingerea sa se poata realiza cu ajutorul mijloacelor de protectie ale cladirii sau de catre pompieri.
   Un sistem automat tip sprinkler este proiectat pentru detectia unui incendiu si stingerea cu lui apa in fazele initiale sau pentru limitarea incendiului, pana la stingerea lui prin alte mijloace (instalatii stingere incendiu).
   Un sistem tip sprinkler este alcatuit din una sau mai multe surse de apa si una sau mai multe instalatii de sprinklere; fiecare instalatie este alcatuita dintr-un set de vane de control principale si o retea de conducte pe care sunt fixate capetele sprinkler. Capetele sprinkler sunt amplasate in locatii stabilite sub acoperisuri sau tavane si acolo unde este necesar intre rafturi, sub rastele etc.
   Nu trebuie presupus ca sistemul de sprinklere inlatura in totalitate nevoia de alte sisteme de stingere si este important ca prevenirea incendiului sa fie considerata ca un tot unitar.
   La proiectarea sistemelor de sprinklere trebuie tinut cont de rezistenta la foc a structurii, caile de evacuare, sistemele de alarma la incendiu, alte pericole specifice care necesita alte metode de protectie la incendiu, prevederea de hidranti interiori, stingatoare, etc, metode pentru securitatea muncii si manipularea bunurilor, controlul managementului si buna intretinere a incintei.
   Pentru a functiona corespunzator atunci cand este nevoie, este esential ca sistemul de stingere de tip sprinkler sa fie bine intretinut. Rutina intretinerii sistemului poate duce la superficialitate din partea celor care trebuie sa asigure mentenanta sistemului. Sunt, totusi, neglijate viata utilizatorilor si pierderile financiare. Importanta unei bune intretineri a sistemului de stingere nu poate fi mult timp neglijata.
   Cand sistemul de sprinklere nu este in functiune, trebuie anuntate autoritatile si luate masuri suplimentare in locurile cu risc de incendiu.
   Acest standard se adreseaza celor care achizitioneaza, proiecteaza instaleaza, testeaza, inspecteaza, aproba, manevreaza si intretin sisteme automate de stingere de tip sprinkler pe intreaga durata de exploatare a acestor sisteme.
   Doar personal experimentat ar trebui sa proiecteze, instaleze si intretina o instalatie de sprinklere. De asemenea, personal competent trebuie sa instaleze si sa testeze sistemul.
   Instalaţia fixă de stingere cu sprinklere este o instalaţie de stingere automată, activată de temperatură. Deschiderea siguranţei termice a capului de sprinkler va determina o scădere a presiunii în conductele de distribuţie, ceea ce provoacă deschiderea ventilului de comandă şi pornirea automată a instalaţiei de stingere cu sprinklere. După deschiderea capului de sprinkler, intervine pulverizarea apei sub formă de stropi de apă, deschizându-se doar acele sprinklere care sunt deasupra sursei de incendiu sau în imediata apropiere a acestuia, practic cele a căror funcţiune este necesară asigurării stingerii.
   Tipuri instalații de stingere cu sprinklere:
- sistemul „umed“, care este cel mai răspândit şi folosit pentru protejarea obiectivelor încălzite – diferite clădiri industriale, depozite, centre comerciale, spaţii de birouri – acolo unde spaţiile protejate nu sunt expuse la îngheţ;
- sistemul „uscat“, care se instalează în spaţiile depozitelor neizolate termic, rampelor de încărcare, garajelor comune şi în toate spaţiile în care temperatura poate scădea sub punctul de îngheţ. În cazul acestui sistem, conductele de distribuţie de la ventilul de comandă la capetele de sprinkler sunt , spre deosebire de sistemul umed, umplute cu aer presurizat.
   Normele PSI trebuie respectate pentru a fi siguri ca sistemul de stingere a incendiilor cu sprinklere va face fata cu succes la stingerea unui incendiu.
   Nerespectarea normelor PSI duce de asemenea la sanctiuni drastice din partea autoritatilor, mai ales in cazul producerii unui astfel de eveniment unde exista si victime, nu doar pierderi materiale.

 

   Proiectare instalatii de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti

   Desfumarea spatiilor este necesara in urmatoarele situatii:
-Evacuarea fumului in caz de incendiu la incaperile de depozitare a materialelor si substantelor combustibile cu suprafața mai mare de 36 mp in cladiri cu o alta destinatie este obligatorie si se asigura prin dispozitive cu deschiderea automata in caz de incendiu, avand aria libera de minimum 1% din suprafata pardoselii sau cu sisteme mecanice de desfumare, corespunzator alcatuite, distribuite si dimensionate;
-In constructii de gradul l, II si III  de rezistenta la foc, de regula, iluminatul numai cu lumina artificiala in casele de scari inchise, adica fara ferestre prin care sa se asigure desfumarea direct catre exterior,  se admite daca se asigura, in caz de incendiu, evacuarea fumului din casele de scari prin dispozitive automate si cu o comanda manuala, avand sectiunea de cel putin 5% din suprafata orizontala construita a acestora, dar minimum 1 m2 si se asigura functionarea in orice moment a unui sistem de iluminat artificial;
-incaperile tampon fara lumina naturala se prevad cu dispozitive de evacuarea a fumului reprezentand minim 5% din suprafata spatiului dar nu mai putin de 1mp, amplasat la partea superioara a încaperii sau prin sistem mecanic de evacuare a fumului prin punerea in suprapresiune;
   Asigurarea evacuarii fumului din atriumuri in caz de incendiu, este obligatorie. Acesta se realizeaza prin dispozitive cu deschidere automata, care sa asigure o suprafata libera de minimum 1 % din aria celui mai mare nivel al atriumului delimitat de pereti fara a se lua in considerare cel de la parter sau prin sistem de evacuare mecanica a fumului, corespunzator alcatuit si dimensionat. In ambele situatii, la partea inferioara a atriumurilor se asigura posibilitati de admisie a aerului. Actionarile automate ale dispozitivelor de evacuare a fumului vor fi dublate de comenzi manuale dispuse la nivelul acceselor din exterior in atrium si la serviciul de pompieri. Atunci cand se asigura supravegherea permanenta a atriumului, evacuarea fumului (desfumarea) se poate actiona numai manual.

Desfumarea se poate realiza în mod natural sau mecanic:

1) Desfumarea naturală (prin tiraj natural organizat) se realizează prin evacuarea fumului și introducerea de aer proaspăt, direct sau prin tubulatură având legătură direct cu exteriorul, realizată astfel ca să asigure o eliminare satisfăcătoare a fumului din spațiul respectiv;

   Evacuarea naturală a fumului se poate face prin unul din următoarele sisteme :

    - prin ferestre de desfumare în fațadă
    - prin trape pe acoperiș
    - prin guri de evacuarea fumului

Introducerea de aer proaspăt (denumit și aer de compensare) se poate face prin unul din următoarele sisteme:

    - prin ferestrele de desfumare din fațadă;
    - prin ușile spațiului care se desfumează, care dau spre exterior sau spre volume ce pot fi ușor aerisite
    - prin scări deschise
    - prin guri de introducere

 

2) Desfumarea mecanică (prin tiraj mecanic) este asigurată prin extragerea mecanică a fumului și introducerea de aer proaspăt în mod natural sau tot pe cale mecanică, cu dispozitive astfel dispuse încât să asigure o desfumare a volumului considerat.

   Desfumarea mecanica  și dirijarea fumului se realizeza cu clapeti rezistenti la foc, voleți de desfumare, grile rezistente la foc.
 

   Tipuri trape de fum

  •     Trapa de fum electrica – are ca mecanism de deschidere un actuator electric  alimentat la 24V.
  •     Trapa de fum pneumatica – are mecanism de deschidere un piston pneumatic ce este acționat cu gaz (CO2). Deschiderea se poate realiza cu impuls pneumatic, prin traseu teava de cupru si butelie CO sau/si cu impuls electric (24V).
  •     Trapa de fum pirotehnica – are mecanismul de deschidere un ax metalic introdus într-o teacă la baza căreia este montată o încărcătură explozibilă. Deschiderea se poate realiza cu impuls pneumatic, prin traseu teava de cupru si butelie CO sau/si cu impuls electric (24V).
  •     Trapa de fum mecanica – are mecanismul de deschidere format dintr-un tandem de 2 sau 3  resorturi (telescoape) oleo-pneumatice – comprimare cu gaz. Deschiderea se poate realiza cu impuls pneumatic, prin traseu teava de cupru si butelie CO sau/si cu impuls electric (24V).

   

   Proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu


   Proiectarea trebuie sa aigure:
- Prelucrarea datelor despre cladire (cladirile) la care se va face proiectarea;
- Dimensionarea instalatiei si stabilirea modului de echipare a cladirii (cladirilor) cu instalatii ori sisteme de semnalizare incendiilor: sistem ori instalatie adresabila ori conventionala;
- Zonarea cladirii: zone de incendiu si zone de alarmare;
- Alegerea detectoarelor si declansatoarelor manuale, amplasarea acestora: de temperatura, de fum, combinate, punctuale ori lineare, etc.;
- Alegerea si amplasarea dispozitivelor de alarmare;
- Alegerea spatiului destinat centralei de semnalizare a incendiilor;
- Alegerea cablurilor, conditii de realizare a instalatiilor;
- Alegerea surselor de alimentare, conditii de realizare a alimentarii;
- Elaborarea memoriului tehnic si a celorlalte componente scrise si desenate ale proiectului.
   Fiind societate atestata in acest sens, putem asigura proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu.

 


  

© 2019 Copyright by psi-romania.ro