Portalul prezinta informatii complete despre societatile specializate in domeniul securitatii la incendiu (P.S.I. - Prevenirea şi Stingerea Incendiilor): consultanta PSI | proiectarea, instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti | proiectarea, instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu | ignifugarea materialelor combustibile | verificarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu | proiectarea, instalarea si intretinerea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor | efectuarea lucrarilor de termoprotectie.

Contactati societatile promovate si beneficiati de expertiza acestora in domeniul PSI!

Cadru tehnic cu atribuții în domeniul PSI Targoviste

Cadru tehnic cu atribuții în domeniul PSI Targoviste Cod C.O.R.: 541902 Tip program: Specializare Nr. total ore: 136 ore (118 ore teorie & 18 ore practică) Costul cursului: 600 RON Dorești să urmezi acest curs? Tip certificat la absolvire: Absolvire Descrierea ocupației: Cadrul tehnic cu atributii in domeniul PSI are următoarele atribuții: asigurarea clădirilor împotriva incendiilor protecția și igiena muncii control de calitate conform reglementărilor în vigoare verificarea aplicărilor normelor referitoare la prevenirea riscurilor de incendii și a altor riscuri securitatea muncii protecția sănătății muncitorilor protecția mediului înconjurător verificarea sistemelor de prevenire a incendiilor și acordarea consultațiilor în acest sens întreprind anchete la locurile de producere a incendiilor pentru stabilirea cauzelor inspectează intreprinderile industriale în legatură cu problemele de securitate a muncii verificarea intreprinderilor industriale cu privire la procesele de fabricație a bunurilor produse, utilizate sau puse în vânzare Competențe profesionale dobândite în urma cursului: Comunicare în limba oficială Comunicare în limbi străine Competențe de baza în matematică, știintă, tehnologie Competențe informatice Competența de a învața Competențe sociale și civice Competențe antreprenoriale Competențe de exprimare culturală Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă Aplicarea normelor de protecție a mediului Planificarea activității de apărare împotriva incendiilor Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor Monitorizarea activității de apărare împotriva incendiilor Elaborarea documentelor specifice activității de apărare împotriva incendiilor Instruirea salariaților în domeniul apărării împotriva incendiilor Controlul modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor Acordarea asistenței tehnice de specialitate în situații critice Documentele necesare pentru înscriere: Copie CI/BI Copie certificat naștere Copie act studii/calificări Adeverință medicală
0720 248 086

© 2019 Copyright by psi-romania.ro